Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Partyservice Breet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Partyservice Breet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Partyservice Breet verstrekt. Partyservice Breet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Uw voor- en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres

Waarom Partyservice Breet gegevens nodig heeft
Partyservice Breet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Partyservice Breet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Partyservice Breet gegevens bewaart
Partyservice Breet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Partyservice Breet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@partyservicebreet.nl .
Partyservice Breet zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Partyservice Breet
De Morinel 77-79
8251 HT Dronten
0321 314860
info@partyservicebreet.nl
K.v.K. nr 39047695